Publikováno

Jak se léčí po drahách

(Rytmus života, č.21, 18.5.2009, strana 50)

Dr. Wang Yingwu ukazuje na modelu …

Dr.Wang Yingwu
Ludmila Anežka Kašparová