Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Pravidla obchodu.

1. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a že se seznámil s ustanovením o ochraně osobních údajů.

2. Žádám Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou, ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.

3. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.

4. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky či e-mailem kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atp.

Dodací podmínky:

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží (není-li uvedeno v poznámce jinak).

Ochrana osobních údajů.

Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů.

Údaje o Vaší činnosti.

Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.

Shrnutí.

Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb. Vyhrazujeme si právo využít Vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách.  Rovněž máte právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.

Váš souhlas.

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

Reklamace

Případné reklamace vyřídíme v souladu s platnými právními předpisy.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud :

1.  Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu

je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od

dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat

prodejce).

2.  Výrobek byl poškozen neodborným nastavením nebo zacházením a

používáním prováděným v rozporu s uvedenými instrukcemi na etiketě.

3.  Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a

požadavkům uvedeným na etiketě.

4.  Výrobek byl poškozen působením živlů.

Postup při reklamaci :

1.     Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.

2.     Zboží zašlete jako doporučený balík na adresu:

Pátý Element s.r.o., Vyšehradská 1446/53, Praha 2, 128 00

3.     Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu.

Vaše reklamace bude vyřízena co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od doručení reklamovaného výrobku.

Odstoupení od smlouvy :

Kupující má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě. Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží předem dohodnutým způsobem. Náklady spojené s dopravou se nevrací.